VIZUALIZACE STAVEB

Letiště Jihlava-Henčov

Předmětem práce byl návrh a vizualizace stavby letiště Jihlava – maturitní projekt v posledním roce SŠ. S prací jsem se zúčastnil studentských soutěží Stavba Vysočiny 2015 a SOČ 2015 – Obor architektura, stavebnictví a design interiérů a v obou soutěžích se mi podařilo obsadit 1. místo.

Koncept stavby

Inspiroval mne klasický tvar velkých mezinárodních letišť, kde jsem model upravil převedl na menší měřítko. Oblý tvar křídla budovy vybídl k použití dřevěné konstrukce s lepenými vazníky.

Návrh fasády

Dřevěné lepené vazníky byly stěžejním prvkem hlavně pro design stavby a návrh fasády. Zvýrazňoval jsem je jak ve vizualizaci interiéru, tak exteriéru, , kde jsem je nechal vystoupit do popředí a jako kombinaci k dřevu jsem použil velké skleněné tabule a bílou barvu omítek. Věž pro dispečink je řešena jako dřevěný skelet s lehkým proskleným pláštěm, pro zachování dynamičnosti celé hmoty je i čelní fasáda věže sklopena. 

Vizualizace objektu letiště

Finální vizualizace objektu byla doplněna o okolní budovy (dle stávajících situačních výkresů) a stafážní prvky kolem stavby (stromy, auta, …). V interiéru jsem využil štíhlé závěsné lampy a vysoké pruhy tapetových obrazů na stěny. Pro správnou živost snímku vizualizace stavby jsem přidal HDRI oblohu.

Galerie

Červenec 2016