VIZUALIZACE LOKALIT

Vizualizace

Předmětem vizualizace je maturitní projekt na SŠ, který následně posloužil pro účely výstavy Příběhy brodských domů. Práce se týkala vizualizace lokality historické ulice Nádražní v Havlíčkově Brodě.

Historická vizualizace lokality

K dispozici jsem měl historické podklady převážně z přelomu 18. a 19. stol. Jednotlivé domy jsem vynesl dle historických půdorysů a vizualizace domů jsem se snažil co nejvíce přiblížit pohledům z jednotlivých výkresů. Práce na vizualizaci mne bavila, protože se jednalo o něco nového, vč. orientace v historických podkladech. Zbylé objekty v lokalitě, ke kterým nebyly dostupné žádné podklady, jsem ve vizualizaci vynesl jako šedou hmotu.

Oblet lokality

Pro účely výstavy bylo potřeba vytvořit jednoduchý oblet celé lokality. Vizualizace se týkala převážně zemědělských objektů, v obletu se proto na zahradách objevily pole, sady i nedaleká Sázava.

Galerie

Duben 2016