VIZUALIZACE FASÁDY II.

Rodinný dům Blansko

Po koupi domu plánoval klient jeho rekonstrukci a stavební úpravy na pozemku. Jednalo se hlavně o lehké terénní úpravy, nové zpevněné plochy, umístění bazénu a práce na fasádě RD v obci nedaleko Blanska.

Terénní úpravy

Na parcele probíhaly terénní úpravy a klient si před jejich dokončením objednal vizualizaci za účelem vybrání vhodné kombinace užitých materiálů. Jednalo se o cca 200 m² zpevněných pochozích i pojezdových ploch. K terénním úpravám ve vizualizaci patřilo i umístění bazénu.

Vizualizace fasády

Druhým hlavním bodem projektu byl návrh fasády a následně její vizualizace. Ve stávajícím stavu jsou všechna okna a dveře dokola obložena, stejně jako rohy a hrany štítu. Ve vizualizaci fasády jsme zkoušeli jednotlivá obložení demontovat a nebo naopak přidat na fasádu obložení ve formě pruhů, horizontálně i vertikálně ukládaných.

Materiálové řešení

Investor měl vybrány typy materiálů, které by chtěl použít na povrchy pochozích ploch, zkoušeli jsme proto jejich kombinace s novou barvou fasády. Základními použitými materiály byl kamenný koberec šedého odstínu, betonové tvarovky ve stylu štípaného kamene a šedá betonová dlažba.

Galerie

Červenec 2019