VIZUALIZACE DOMU

Řešení rodinného domu

Jedná se o fiktivní rodinný dům, projekt ve 3. ročníku SŠ. Výsledkem byla kompletní stavební dokumentace UR doplněna o vizualizace domu. Byl navržen jednoduchý jednogenerační bungalow s půdorysným tvarem čtverce situovaným uprostřed pozemku. 

Dům je terasou a velkými prosklenými plochami otevřen směrem k jihu, do klidové části zahrady. Do zbylých světových stran je otevřeno jen omezené množství prosklených ploch a objekt by i díky kompaktnímu tvaru mohl být v další fázi navržen jako pasivní.

Vizualizace domu

Objekt má velmi jednoduchý, až primitivní vzhled. Fasáda je bez jakýchkoli ostění a hran, jedinným vystupujícím prvkem je zastřešená terasa. Materiálové řešení je minimalistické, tmavý odstín dřevěných prvků markýzy byl použit i na rámy oken a dveří v interiéru i exteriéru, fasádní barvu jsem při vizualizaci domu zvolil jemný odstín hnědé. Rovněž nebyly použity další fasádní prvky, dřevěné, nebo keramické obklady (jako např. u vizualizace domu v Okrouhlici).

Blízké okolí

Pro správný dojem z vizualizací domu bylo třeba kolem objektu dotvořit zahradu a zasadit dům do stávající zástavby. Několik zahrádek se zelení jsem umístil po obvodu pozemku a jako okolní objekty jsem použil 3D modely domů vytvořených mými spolužáky.

Obecně jde modelace okolí domu řešit v několika stupních. Pro základní představu často postačí jen objekty vytvořené šedou, nečlenitou hmotou (např. Vizualizace bytového domu Praha, nebo Vizualizace historických domů kolem Sázavy). Pro více realističtější vyobrazení se použijí členěné, barevné modely (použité např u tohoto projektu), a ve finále je možné vizualizovaný objekt zasadit do reálné fotografie.

Vizualizace interiéru

Hlavní místností pro vizualizace interiéru se stal obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyňským koutem. Nachází se na jižní straně domu a je prosvětlen ze tří světových stran. Velké, jižně orientované, francouzské okno se vstupem na terasu udělalo z uzavřeného prostoru průchozí místnost a středový prostor opticky rozšířilo.

Galerie

Březen 2016