BYTOVÝ DŮM KLADNO

Rozsah práce

Před novostavbou bytového domu v Kladně projevil investor zájem o celkovou vizualizaci pro přilákání zájemců o koupi nového bytu a ucelení jejich představy o rozložení bytů. Rozsah práce byla nejen vizualizace interieru, ale rovněž exteriér, zasazení domu do stávající zástavby a poskytnutí náhledu na prostorové rozvržení domu pomocí 3D řezů jednotlivých podlaží.

Bytový dům Kladno

Dům se nachází v rohu stávajícího bloku s kontaktem fasády stávajícího domu ze jižní strany a předpokladem pro výstavbu dalšího domu z východní strany. Čtyřpodlažní navržený dům se tedy otevírá ze severního svahu směrem k lesům přírodního parku Džbán. Ze vstupu z pěší uličky Průchodní se dostáváme do přízemního podlaží, kde je umístěna jedna bytová jednotka. První a druhé patro jsou totožné, poslední podlaží je ustoupené a vytváří prostornou terasu po obvodu, kterou noví majitelé jistě uvítají.

Vizualizace bytového domu

Dům bylo potřeba vymodelovat a navrhnout nejvhodnější fasádu. Vizualizace bytového domu jsem potom vložil do snímků stávající zástavby a do leteckých pohledů daného místa. 

Vizualizace interieru

Návrh interieru je brán pouze inspirativně, v podkladech byl dům zatím bez zařízení a noví majitelé si svůj prostor určitě upraví podle vlastních potřeb. Pro vizualizace interieru jsem se zaměřil předně na nejprostornější byt ve čtvrtém nadzemním podlaží. Pro lepší pochopení navrženého prostoru je ale pravděpodobně spíš, než vizualizace interieru, plastický 3D řez v jednotlivých podlažích.

Galerie

BŘEZEN 2020