Obchodní podmínky

Cena a platba

Cenová nabídka a záloha

Cenu za vizualizace počítám dle předem domluvené hodinové sazby. Po zaslání podkladů navrhnu cenovou nabídku (která může být vyšší i nižší, než cena výsledných vizualizací) a po obdržení domluvené zálohy (kolem 1/3 cenové nabídky) začínám na projektu pracovat. V návrhu cenové nabídky obyčejně počítám se dvěma úpravami před finální verzí vizualizace.

Klienta v průběhu zakázky informuji o stavu projektu a odpracovaných hodinách. Klient mě může kdykoli v průběhu kontaktovat pro zastavení zakázky a já zašlu fakturu odpracovaných hodin a aktuální stav.

Platba

Platba obyčejně probíhá bezhotovostně. 
Číslo účtu: 279458675/0300

Medializace

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním Vaší zakázky na těchto webových stránkách, informujte mě o tom.

formát výstupu

Počet snímků

Při vizualizaci exteriéru se v závislosti na složitosti objektu jedná většinou o 4 až 6 klíčových snímků, pokud by nedostačovaly, nebo byl požadavek na snímek ze specifického úhlu, není problém po domluvě dodělat.
Vizualizaci interiéru většinou v závislosti na velikosti místnosti zachytí dostatečně 1 až 3 snímky.

Formát snímků

Základní formát snímků pro klienty je JPG o velikosti 1920×1080 pixelů při 72 DPI. Tento formát je plně dostačující pro elektronickou prezentaci.
Pokud zamýšlíte výsledné vizualizace použít pro tisk, je třeba mi toto sdělit. Snímky nastavím na Vámi určenou velikost a kvalitu 300 DPI.

Video

V případě zájmu mohu za doplatek vytvořit oblet, nebo průlet interiérem objektu a video upravit a sestříhat. Cena se liší převážně délkou videa.

Vyhlazení textur

U určitého obzvlášť důležitého snímku pro prezentaci objektu mohu při renderování nastavit vyhlazení textur. Textury jsou na snímku detailnější a stíny realističtější, celkový dojem působí jemněji a méně uměle. Renderování takového snímku zabere několikanásobně delší čas a promítne se to ve vyšší ceně.