NÁVRH FASÁDY

RD Liberec

Stavebník z Liberce mne oslovil s požadavkem na vypracování vizualizace u jeho rozpracovaného rodinného domu. Po hrubé stavbě se rozhodoval mezi několika variantami typu a umístění obkladu. Vizualizace fasády může být v takovém případě cenným podkladem pro rozhodnutí, případně i nacenění. 

RD Liberec

Stavebník z Liberce mne oslovil s požadavkem na vypracování vizualizace u jeho rozpracovaného rodinného domu. Po hrubé stavbě se rozhodoval mezi několika variantami typu a umístění obkladu. Vizualizace fasády může být v takovém případě cenným podkladem pro rozhodnutí, případně i nacenění. 

Návrh fasády

S podklady ve formátu z Autocadu a fotografiemi stávajícího stavu jsem vypracoval několik variant návrhu fasády. Řešily se horizontální i vertikální pruhy obkladu v různých místech a zároveň materiál obkladu, počínaje dřevěným deštěním, přes obklad typu haklíkového zdiva, až po imitaci štípané břidlice. Spolu s barevností a texturou obkladu se řešila i barva omítky v několika variantách.

Jednoduchá vizualizace

Projekt může být ukázkou jednoduché vizualizace, kde pro klienta není nutná vazba na okolí, tedy zahradu, pozemek a okolní objekty (jak je tomu např u RD v Okrouhlici). Taková úroveň zpracování návrhu fasády je časově i finančně méně náročná pro investora.

Galerie

květen 2019