3D NÁVRH KOUPELNY

Návrh koupelny

Předmětem zakázky byl 3D návrh koupelny pro klienta, který prováděl rekonstrukci domu. Naplánoval spojit bývalou menší místnost koupelny s komorou, zbouráním zdi vznikla prostorná nová koupelna a klient se rozhodoval o pozici sanitárního vybavení, barvě a rozměrech obkladů.

Obklady a design

Design koupelny jsem volil jednoduchý a čistý. Hlavní dominantní prvek byl sprchový kout se zástěnou z matného skla a masivní obkládaná police. Typ a barvu obkladů jsme nakonec vybrali jako velkoformátové obdélníkové dlaždice s béžově-bílou strukturou. Skladebný a barevný návrh obkladů do koupelny zobrazený ve vizualizaci může klientům pomoci při rozhodování o poukázat na různé možnosti. 

Vizualizace koupelny

Při rekonstrukci a volbě obkladů a dlažby je vizualizace koupelny obvyklým řešením. Finální úpravy vizualizace pak už spočívali jen v umístění předmětů každodenní potřeby a dekoračních prvků. Významnou roli ve výsledném vzhledu hraje také volba osvětlení.

Galerie

Březen 2016

VIZUALIZACE DOMU

Řešení rodinného domu

Jedná se o fiktivní rodinný dům, projekt ve 3. ročníku SŠ. Výsledkem byla kompletní stavební dokumentace UR doplněna o vizualizace domu. Byl navržen jednoduchý jednogenerační bungalow s půdorysným tvarem čtverce situovaným uprostřed pozemku. 

Dům je terasou a velkými prosklenými plochami otevřen směrem k jihu, do klidové části zahrady. Do zbylých světových stran je otevřeno jen omezené množství prosklených ploch a objekt by i díky kompaktnímu tvaru mohl být v další fázi navržen jako pasivní.

Vizualizace domu

Objekt má velmi jednoduchý, až primitivní vzhled. Fasáda je bez jakýchkoli ostění a hran, jedinným vystupujícím prvkem je zastřešená terasa. Materiálové řešení je minimalistické, tmavý odstín dřevěných prvků markýzy byl použit i na rámy oken a dveří v interiéru i exteriéru, fasádní barvu jsem při vizualizaci domu zvolil jemný odstín hnědé. Rovněž nebyly použity další fasádní prvky, dřevěné, nebo keramické obklady (jako např. u vizualizace domu v Okrouhlici).

Blízké okolí

Pro správný dojem z vizualizací domu bylo třeba kolem objektu dotvořit zahradu a zasadit dům do stávající zástavby. Několik zahrádek se zelení jsem umístil po obvodu pozemku a jako okolní objekty jsem použil 3D modely domů vytvořených mými spolužáky.

Obecně jde modelace okolí domu řešit v několika stupních. Pro základní představu často postačí jen objekty vytvořené šedou, nečlenitou hmotou (např. Vizualizace bytového domu Praha, nebo Vizualizace historických domů kolem Sázavy). Pro více realističtější vyobrazení se použijí členěné, barevné modely (použité např u tohoto projektu), a ve finále je možné vizualizovaný objekt zasadit do reálné fotografie.

Vizualizace interiéru

Hlavní místností pro vizualizace interiéru se stal obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyňským koutem. Nachází se na jižní straně domu a je prosvětlen ze tří světových stran. Velké, jižně orientované, francouzské okno se vstupem na terasu udělalo z uzavřeného prostoru průchozí místnost a středový prostor opticky rozšířilo.

Galerie

Březen 2016

3D ŘEZY A PŮDORYSY

Plastický 3D půdorys

3D půdorys je alternativou zobrazení klasického půdorysu v graficky upravené, čitelné podobě. Uplatnění může nalézt třeba při návrhu dispozice, lépe se díky tomuto zobrazení například spojí souvislosti při fungování stavby jako celku.

Ve 3D půdorysu se obvykle nechává zobrazen nábytek, kdy půdorys poté funguje i jako interiérový návrh. Obrovskou výhodu také nachází u možnosti zvolení reálných textur, a finálních barvách povrchů.

3D řez budovou

Stejně jako půdorysy, 3D řez budovou nabízí náhled (resp. vhled) do budovy zde například v kontextu více podlaží a jejich návaznosti. Klient může vyčíst také informace o nosném systému dané budovy, nebo skladbách jednotlivých konstrukcí.

 

Pro 3D řezy a půdorysy v galerii byly použity obrázky z vizualizací staveb letiště Jihlava, RD v Lukavici a bytový dům v Praze.

Galerie

Prosinec 2017

VIZUALIZACE FASÁDY I.

Vizualizace fasády

Předmětem práce byl návrh fasády rodinného domu v obci Okrouhlice u Havlíčkova Brodu. Hrubá stavba již byla v tu dobu hotova a klient se rozhodoval mezi více variantami umístění obkladů na domu, proto se rozhodl se na mne obrátit s požadavkem o vypracování barevné vizualizace fasády pro usnadnění rozhodování.

Návrh barvy fasády

V první fázi vizualizace fasády se vždy nejprve jedná o vypracování hrubého 3D modelu domu – vynesení hmoty bez textury. Následně se zvolí vhodná barva fasády, obvykle ve více variantách. Zde byla zvolena neutrální bílá, kontrastně ke tmavým krovům i střešní krytině. Po konzultaci jsme se shodli na obkladu z imitace kamene v šedém odstínu.

Neomezená variace

Výhoda grafické vizualizace fasády tkví v jednoduchosti vykreslení několika mnoha variant a ušetření financí i času na stavbě. Jakmile je v 3D programu vynesena hrubá hmota, není problém střídat jednotlivé varianty jak v umístění, tak v barvě a textuře během pár chvil tak, aby byl investor s finální verzí maximálně spokojen ještě před začátkem fasádních prací na stavbě.

Galerie

Duben 2017

PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ

Vizualizace zemědělských usedlostí

V maturitním ročníku střední školy jsem měl za úkol vytvořit elektronickou 3D podobu Nádražní ulice v Havlíčkově Brodě. Práce následně našla využití i na výstavě Příběhy brodských domů.

K dispozici jsem měl historické podklady převážně z přelomu 18. a 19. století, jednotlivé domy jsem se snažil detaily co nejvíce přiblížit původní podobě. Bohužel se dochovalo jen několik málo domů z této ulice s dokumentací, neznámé objekty jsou vyneseny pouze jako hrubá hmota.

K zemědělským usedlostem patřila vždy velká zahrada, proto jsem se při vizualizaci zaměřil i na jednotlivá pole, ploty i návaznost na řeku Sázavu.

Oblet lokality

Vedle klasické vizualizace fasády či interiéru se věnuji i vizualizacím širšího prostoru, například ulice či celé části města a daný urbanistický koncept jde vhodně prezentovat například obletem dané lokality. 

Přiložené video, které bylo součásti maturitní práce, je velmi jednoduché, přesto ale podobný oblet dokáže podat ucelenou představu o celé lokalitě

Galerie

Duben 2016