VIZUALIZACE BUNGALOVU

3D vizualizace exteriéru a  interiéru 

Zabýval jsem se vizualizací klientčiných návrhu obložení fasády a stěn v interiéru bungalovu v Pardubickém kraji. V první fázi bylo rozhodnutí, zda bude na fasádu užito pouze různých barevností omítek, nebo obkladových cihlových pásku. Klientka si vybrala obkladové cihlové pásky, pro které jsem v druhé fázi vypracovával vizualizace pro různé barevnosti a různé umístění na fasádě. Součástí zakázky byla i vizualizace obytné místnosti s kuchyňským koutem a opět různými variantami obložení interiérových stěn cihlovými pásky.

 

Galerie

ŘÍJEN 2021

VIZUALIZACE ŘADOVÉHO DOMU OSTRAVA

3D vizualizace a zasazení do fotografie

Klient plánoval výstavbu řadových rodinných domů v obci Ostrava – Hrabová a poptával vizualizaci. K dispozici mi byly stavební podklady, se kterými je vynesení 3D modelu jednodušší a rychlejší. Součástí byla vizualizace fasády – exteriéru a vizualizace dvou místnosti – obytného prostoru s kuchyňským koutem a ložnice v druhém podlaží. 3D model jsem také zasadil do fotografie stavební parcely.

 

Galerie

ŘÍJEN 2020

VIZUALIZACE FASÁDY

Vizualizace fasády ve variantách

Typickou zakázkou mi bývá vizualizace fasády pro klienta, který má hotový, nebo téměř hotový dům a rozmýšlí se nad variantami barevnosti a uspořádání fasády. Vizualizace fasády v mnoha variantách potom klientům pomůže pro lepší rozhodování.

 

Galerie

Červenec 2016

PŘÍSTAVBA CHRUDIM

Dokumentace pro ohlášení stavby

Investor se rozhodl pro rozšíření plochy stávajícího rodinného domu. Byla navržena přístavba ze strany zahrady směrem k Návesnímu rybníku. Stávající rodinný dům se nachází v obci Kunčí v okresu Chrudim. V rámci dokumentace pro ohlášení stavby byla zpracována i vizualizace přístavby. Bylo řešeno více variant z hlediska materiálu (režná cihla, nebo omítka) i tvaru navržené přístavby (střecha sedlová, valbová či polovalba).

Galerie

SRPEN 2021

BYTOVÝ DŮM KLADNO

Rozsah práce

Před novostavbou bytového domu v Kladně projevil investor zájem o celkovou vizualizaci pro přilákání zájemců o koupi nového bytu a ucelení jejich představy o rozložení bytů. Rozsah práce byla nejen vizualizace interieru, ale rovněž exteriér, zasazení domu do stávající zástavby a poskytnutí náhledu na prostorové rozvržení domu pomocí 3D řezů jednotlivých podlaží.

Bytový dům Kladno

Dům se nachází v rohu stávajícího bloku s kontaktem fasády stávajícího domu ze jižní strany a předpokladem pro výstavbu dalšího domu z východní strany. Čtyřpodlažní navržený dům se tedy otevírá ze severního svahu směrem k lesům přírodního parku Džbán. Ze vstupu z pěší uličky Průchodní se dostáváme do přízemního podlaží, kde je umístěna jedna bytová jednotka. První a druhé patro jsou totožné, poslední podlaží je ustoupené a vytváří prostornou terasu po obvodu, kterou noví majitelé jistě uvítají.

Vizualizace bytového domu

Dům bylo potřeba vymodelovat a navrhnout nejvhodnější fasádu. Vizualizace bytového domu jsem potom vložil do snímků stávající zástavby a do leteckých pohledů daného místa. 

Vizualizace interieru

Návrh interieru je brán pouze inspirativně, v podkladech byl dům zatím bez zařízení a noví majitelé si svůj prostor určitě upraví podle vlastních potřeb. Pro vizualizace interieru jsem se zaměřil předně na nejprostornější byt ve čtvrtém nadzemním podlaží. Pro lepší pochopení navrženého prostoru je ale pravděpodobně spíš, než vizualizace interieru, plastický 3D řez v jednotlivých podlažích.

Galerie

BŘEZEN 2020

VIZUALIZACE OBÝVACÍHO POKOJE

Vizualizace pokoje

Oslovila mě klientka, jejíž přání bylo vytvořit vizualizaci obývacího pokoje rodinného dům nedaleko Českých Budějovic, který je určen k prodeji. Dvoupodlažní rodinný dům je po celkové rekonstrukci. Ačkoli jsou svou plochou jednotlivé místnosti v domě nadstandardní, bez zařízení nábytkem si toho běžný klient nemusí všimnout. V takovém případě je jednou z možností právě vizualizace.

Dispozice

Do prostoru se vchází z kuchyně, kde prvním pokojem je obývací pokoj jako místo, kde se člověk cítí pohodlně a kde tráví čas s rodinou. Namísto televize je zde rozsáhlá knihovna a krb. Druhou místností, je jednoduchá, ale prostorná jídelna s oknem i vedlejším vstupem do zahrady. 

Galerie

leden 2020

VIZUALIZACE FASÁDY II.

Rodinný dům Blansko

Po koupi domu plánoval klient jeho rekonstrukci a stavební úpravy na pozemku. Jednalo se hlavně o lehké terénní úpravy, nové zpevněné plochy, umístění bazénu a práce na fasádě RD v obci nedaleko Blanska.

Terénní úpravy

Na parcele probíhaly terénní úpravy a klient si před jejich dokončením objednal vizualizaci za účelem vybrání vhodné kombinace užitých materiálů. Jednalo se o cca 200 m² zpevněných pochozích i pojezdových ploch. K terénním úpravám ve vizualizaci patřilo i umístění bazénu.

Vizualizace fasády

Druhým hlavním bodem projektu byl návrh fasády a následně její vizualizace. Ve stávajícím stavu jsou všechna okna a dveře dokola obložena, stejně jako rohy a hrany štítu. Ve vizualizaci fasády jsme zkoušeli jednotlivá obložení demontovat a nebo naopak přidat na fasádu obložení ve formě pruhů, horizontálně i vertikálně ukládaných.

Materiálové řešení

Investor měl vybrány typy materiálů, které by chtěl použít na povrchy pochozích ploch, zkoušeli jsme proto jejich kombinace s novou barvou fasády. Základními použitými materiály byl kamenný koberec šedého odstínu, betonové tvarovky ve stylu štípaného kamene a šedá betonová dlažba.

Galerie

Červenec 2019

NÁVRH FASÁDY

RD Liberec

Stavebník z Liberce mne oslovil s požadavkem na vypracování vizualizace u jeho rozpracovaného rodinného domu. Po hrubé stavbě se rozhodoval mezi několika variantami typu a umístění obkladu. Vizualizace fasády může být v takovém případě cenným podkladem pro rozhodnutí, případně i nacenění. 

RD Liberec

Stavebník z Liberce mne oslovil s požadavkem na vypracování vizualizace u jeho rozpracovaného rodinného domu. Po hrubé stavbě se rozhodoval mezi několika variantami typu a umístění obkladu. Vizualizace fasády může být v takovém případě cenným podkladem pro rozhodnutí, případně i nacenění. 

Návrh fasády

S podklady ve formátu z Autocadu a fotografiemi stávajícího stavu jsem vypracoval několik variant návrhu fasády. Řešily se horizontální i vertikální pruhy obkladu v různých místech a zároveň materiál obkladu, počínaje dřevěným deštěním, přes obklad typu haklíkového zdiva, až po imitaci štípané břidlice. Spolu s barevností a texturou obkladu se řešila i barva omítky v několika variantách.

Jednoduchá vizualizace

Projekt může být ukázkou jednoduché vizualizace, kde pro klienta není nutná vazba na okolí, tedy zahradu, pozemek a okolní objekty (jak je tomu např u RD v Okrouhlici). Taková úroveň zpracování návrhu fasády je časově i finančně méně náročná pro investora.

Galerie

květen 2019

VIZUALIZACE STAVEB

Letiště Jihlava-Henčov

Předmětem práce byl návrh a vizualizace stavby letiště Jihlava – maturitní projekt v posledním roce SŠ. S prací jsem se zúčastnil studentských soutěží Stavba Vysočiny 2015 a SOČ 2015 – Obor architektura, stavebnictví a design interiérů a v obou soutěžích se mi podařilo obsadit 1. místo.

Koncept stavby

Inspiroval mne klasický tvar velkých mezinárodních letišť, kde jsem model upravil převedl na menší měřítko. Oblý tvar křídla budovy vybídl k použití dřevěné konstrukce s lepenými vazníky.

Návrh fasády

Dřevěné lepené vazníky byly stěžejním prvkem hlavně pro design stavby a návrh fasády. Zvýrazňoval jsem je jak ve vizualizaci interiéru, tak exteriéru, , kde jsem je nechal vystoupit do popředí a jako kombinaci k dřevu jsem použil velké skleněné tabule a bílou barvu omítek. Věž pro dispečink je řešena jako dřevěný skelet s lehkým proskleným pláštěm, pro zachování dynamičnosti celé hmoty je i čelní fasáda věže sklopena. 

Vizualizace objektu letiště

Finální vizualizace objektu byla doplněna o okolní budovy (dle stávajících situačních výkresů) a stafážní prvky kolem stavby (stromy, auta, …). V interiéru jsem využil štíhlé závěsné lampy a vysoké pruhy tapetových obrazů na stěny. Pro správnou živost snímku vizualizace stavby jsem přidal HDRI oblohu.

Galerie

Červenec 2016

VIZUALIZACE INTERIÉRU

Bytový dům Praha

Jedním z posledních projektů byla vizualizace bytového domu poblíž Staroměstského náměstí v Praze.  Klient plánuje rekonstrukci domu se třemi bytovými jednotkami a kavárnou v přízemi. Předmětem byla vizualizace interiéru jednoho typového podlaží, kavárny v přízemí a nové fasády domu.

Vizualizace fasády

Pro vizualizace fasády jsem měl k dispozici historické foto daného domu a snažil jsem se fasádu modelovat v podobném duchu. Dle stávajícího stavu jsem vymodeloval nadokenní i podokenní římsy a plastické cihličky. V přízemí byly vytvořeny dřevěné výkladce z masivního dřeva s velkými prosklenými plochami, stejně jako to bylo na historické fotografii.

Návrh interiéru

V bytech se prováděly drobné bourací práce a celkový návrh interiéru se v závislosti na nich měnil. Na každém patře byla navrhnuta jedna bytová jednotka s kuchyní, koupelnou, ložnicí, dětským a obývacím pokojem. V průběhu se řešilo několik variant rozmístění nábytku.

Vizualizace interiéru

V první fázi vizualizace jsem modeloval komplexní bytovou jednotku, tedy včetně návazností jednotlivých místností. Bytu přidávaly na honosnosti vysoké stropy a možnost dobrého prosvětlení vysokými okny. Materiálově byl interier řešen převážně užitím dřeva jak pro nábytek, tak nášlapné vrstvy podlah. Vizualizace interiéru kavárny byla řešena v jednoduchém stylu s pravděpodobným dopracováním v návrhu do budoucna. 

Galerie

Prosinec 2017