3D ŘEZY A PŮDORYSY

Plastické 3D půdorysy

V poslední době se stávají častou vyhledávanou službou 3D půdorysy budovy. Jde o řez budovou v horizontálním směru tak, že je vizualizace zobrazena včetně navrhovaného nábytku. 3D půdorysy bývají pro některé investory srozumitelnější a lépe čitelné, než klasické půdorysy podlaží. Pomůžou lépe ucelit si prostorový dojem a návaznost jednotlivých místností na sebe. Výhodou oproti technickým půdorysům je také možnost používat návrh finálních barev povrchů. Plastický 3D půdorys je možné doplnit o popisky místností, nebo základní kóty.

3D řezy budovou

Stejně jako půdorysy, nabízím i plastické 3D řezy objektem. Výhodou je možnost nahlédnout do zjednodušené skladby vodorovných konstrukcí nebo například konstrukce krovů. Vizualizace může být opět doplněna o popisky, kóty, nebo postavy.
3D řezy a půdorysy v galerii byly použity z vizualizací staveb letiště Jihlava, RD v Lukavici a bytový dům v Praze.

3D Řez budovou - Letiště Jihlava

Galerie

Prosinec 2017